Sääntömuutosehdotus

29.6.2020

Hallitus ehdottaa vuosikokouksessa 12.8.2020 sääntömuutosta koskien kohtaa 15 §. Hallituksen jäsenten määrä on suuri verrattane yhdistyksen kokoon. Alla oleva muutos helpottaisi tulevaisuudessa hallituksen toimintaa.Sääntömuutosehdotus:

Yhdistystä edustaa ja sen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja neljä-kuusi kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi. Hallituksen varsinaisista jäsenistä kolme ja varajäsenistä toinen on vuosittain vuorotellen erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoron ratkaisee arpa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallitus ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan ja vähintään kolmen muun jäsenen ollessa läsnä.Yhdistyksen nykyiset säännöt luettavissa täältä: http://www.afasiakeskus.fi/images/tulosteet/yhdistyksen_saannot.pdf