Nylands strokeförening rf

Nylands strokeförening rf (Uudenmaan AVH-yhdistys ry) är för personer som har afasi eller har haft 
blodcirkulationsstörningar i hjärnan och deras närstående. Till blodcirkulationsstörningar hör bland annat 
hjärninfarkt (storke, blodpropp i hjärnan), hjärnblödning och övergående störning i hjärnans blodcirkulation (TIA). 

Nylands Strokeförening är Nordens äldsta strokeförening (grundad 1971). Vi är medlem i Hjärnförbundet rf. Föreningen har för tillfället ungefär 700 medlemmar. Vår målsättning är att förbättra våra medlemmars välmående, livskvalitet och livskraft, genom bland annat att bjuda på kamratstöd. Vi organiserar bland annat samtals- och motionsgrupper, kurser, utflykter och andra medlemsträffar. 


Föreningen har lokalverksamhet i Helsingfors, Esbo, Vanda, Borgå. Svenskspråkig pratkvarnen organiseras i Helsingfors och Raseborg. Som medlem kan du delta alla våra aktiviteter utan avseende var du bor. Du är varmt välkommen med i vår verksamhet! Vi söker också svenskspråkiga för kamratstöd, erfarenhetsexpert och som frivillig. Det finns utbildning och stöd. Kamratstödsverksamheten hör till våra kärnverksamheter och vi behöver mera svenskspråkiga med! 

Vi informerar om vår verksamhet i medlemmspost, via e-post, internet och Facebook.
Medlemsavgiften är 25 euro/år. Om du vill bli medlem, anmäler du dig till kansliet.

Kontakta oss:
Nylands strokeförening rf
Kirjanpitäjänkuja 3 C 50, 02770 Espoo
tel. 040 540 8884 
email: uudenmaanavhyhdistys@gmail.com 
Facebook: https://fi-fi.facebook.com/pg/uudenmaanavhyhdistys/posts/?ref=page_internal


Klubber

Pratkvarnen!

Pratkvarnen-kursens målsättning är att öka delaktighe- ten hos personer som har afasi, att uppmuntra och stöda kommunikation och att erbjuda kamratstöd.

För att ladda ner en broschyr, tryck på bilden!