Nylands strokeförening rf

Nylands strokeförening rf (Uudenmaan AVH-yhdistys ry) är för personer som har afasi eller har haft 
blodcirkulationsstörningar i hjärnan och deras närstående. Till blodcirkulationsstörningar hör bland annat 
hjärninfarkt (storke, blodpropp i hjärnan), hjärnblödning och övergående störning i hjärnans blodcirkulation (TIA). 


Nylands Strokeförening är Nordens äldsta strokeförening (grundad 1971). Vi är medlem i Hjärnförbundet rf. Föreningen har för tillfället ungefär 900 medlemmar. Vår målsättning är att förbättra våra medlemmars välmående, livskvalitet och livskraft, genom bland annat att bjuda på kamratstöd. Vi organiserar bland annat samtals- och motionsgrupper, kurser, utflykter och andra medlemsträffar. 


Föreningen har lokalverksamhet i Helsingfors, Esbo, Vanda, Kyrkslätt, Raseborg (Karis), Borgå, Lojo och 
Lovisa. Svenskspråkig pratkvarnen organiseras i Helsingfors och Raseborg. Som medlem kan du delta alla våra aktiviteter utan avseende var du bor. Du är varmt välkommen med i vår verksamhet! Vi söker också svenskspråkiga för kamratstöd, erfarenhetsexpert och som frivillig. Det finns utbildning och stöd. Kamratstödsverksamheten hör till våra kärnverksamheter och vi behöver mera svenskspråkiga med! 

Vi informerar om vår verksamhet i medlemmspost, via e-post, internet, Facebook och Twitter.
Medlemsavgiften är 25 euro/år. Om du vill bli medlem, anmäler du dig till kansliet.


Kontakta oss:
Nylands strokeförening rf, Vipunenvägen 3, 00610 Helsingfors 
tel. 040 540 8884 (telefontid måndagar, klockan 14-16) 
email: UudenmaanAVH@gmail.com 
internet: https://uudenmaanavh.aivoliitto.fi/
FB: https://fi-fi.facebook.com/pg/uudenmaanavhyhdistys/posts/?ref=page_internal
Twitter: https://twitter.com/uudenmaanavh?lang=fi


Klubber

Karis-klubben
Göran Ingelin, tel. 046 6666 838, goran.ingelin@gmail.com

Karis klubben i Västra Nyland träffas en gång per månad


Kyrkslätt
Susanne Josefsson, tel. 050 3274796, susanne.josefsson@kirkkonummi.fi
Eija Alanko tel. 0400506263, eija.alanko@kirkkonummi.fi

Kyrkslätts social- och hälsocentral, Tjänstevägen 1, B-dörren och med hissen till K-våningen. 

hemsida: https://www.kirkkonummenavhkerho.net/Lovisa 
Lasse Gröndahl, puh. 0500-496 995, email.  lars.grondahl@sulo.fi

Palvelutalo Esplanadi


Svenska stroke klubben
Kontaktperson: Victoria Mankki tel. 0400 909 904

Klubben träffas varannan måndag klo 15 på Arbis (Dagmarinkatu 2)Pratkvarnen!

Pratkvarnen-kursens målsättning är att öka delaktighe- ten hos personer som har afasi, att uppmuntra och stöda kommunikation och att erbjuda kamratstöd.

För att ladda ner en broschyr, tryck på bilden!