Faktaa AVH:sta

Aivoverenkiertohäiriöllä (AVH) tarkoitetaan aivoverenkierron tilapäistä häiriötä (TIA) tai pysyvän vaurion aiheuttavaa aivoinfarktia tai aivoverenvuotoa. Osa toipuu aivoverenkiertohäiriöstä lähes ennalleen, osalle jää pysyviä tai pitkäaikaisia oireita, jotka vaativat pitkäjänteistä kuntoutusta.

AVH:n yleisyys

Suomessa joka päivä 68 henkilöä sairastuu aivoverenkiertohäiriöön. Vuosittain siis 25 000 suomalaista saa aivoverenkierronhäiriön, joista 18 000 aivoinfarktin ja 1800 aivoverenvuodon. Vuonna 2015 on arvioitu aivoverenkiertohäiriöön sairastuneiden määrän olleen noin 100 000. 

Aivoverenkiertohäiriöihin menehtyy vuosittain Suomessa noin 4 500 henkilöä AVH:n ollessa kolmanneksi yleisin kuolinsyy.


Linkkejä

Ajankohtaista tietoa AVH: sta https://www.aivoliitto.fi/aivoverenkiertohairio/faktat/

Aivoinfarktin ja TIAn Käypähoito-suositus https://www.kaypahoito.fi/khp00062

Tietoa aivoverenkiertohäiriön sairastaneille ja läheisille https://www.aivoliitto.fi/aivoverenkiertohairio/

Puheen ja kielen häiriöt: afasia ja dysartria  https://www.aivoliitto.fi/aivoverenkiertohairio/sairastumisen-jalkeen/muutokset/kieli-puhehairiot/

Korvaamaton kovalevy:
https://www.korvaamatonkovalevy.fi/

Aivoliiton videot kertovat mm mitä tapahtuu aivoverenkiertohäiriöissä, kuntoutuksen aikana sekä sairastaneiden ja läheisten omista kokemuksista: https://www.youtube.com/playlist?list=PLVEIb6gzvbantSZQSGoD4qicZWbS21krb