Yhteistyö ja vaikuttaminen

Afasiasäätiö 
Yhdistyksen toimisto sijaitsee Afasiasäätiön hallinnoimassa Afasiakeskuksessa. Afasiasäätio tukee yhdistyksen toimintaa antamalla Afasiakeskuksesta kerho- ja toimistotiloja yhdistyksen käyttöön. Säätiön ylläpitämän palvelukeskuksen tarjoama asiantuntemus on niin ikään jäsenistön saatavilla. 
https://www.afasiakeskus.fi/ 


Aivoliitto
Uudenmaan AVH-yhdistys on valtakunnallisen Aivoliiton jäsenyhdistys. Kaikki yhdistyksen jäsenet kuuluvat siis myös Aivoliittoon ja saavat myös sen jäsenedut. Aivoliitto julkaisee Aivoterveys-lehteä ja muuta afasiaan ja aivoverenkiertohäiriöihin liittyvää materiaalia. Liitto tarjoaa monenlaista tukea ja neuvontaa aivoverenkiertohäiriöihin liittyvissä asioissa. www.aivoliitto.fi

Yhdistyksemme on myös edustettuna Aivoliiton liittovaltuustossa.


Vammaisneuvostot
Yhdistyksemme jäseniä on edustettuna kaupunkien ja kuntien vammaisneuvostojen jäseninä mm. Vantaalla, Porvoossa ja Kirkkonummella.

Uudenmaan alueen kaupungit
Yhdistys tekee tiivistä yhteistyötä Laakson, Katriinan, Jorvin, Meilahden, Porvoon sekä Lohjan sairaalan kanssa vertaistukivierailujen järjestämisen tiimoilta.  Yhteistyössä kaupunkien eri virastojen ja sairaaloiden kanssa tavoitteena on edistää aivoverenkiertohäiriöön sairastuneiden hyvinvointia ja kuntoutusta sekä tukea toimintakykyä ja elämänlaatua. Myös läheisten ja omaishoitajien jaksamisen tukemiseen ja hyvään arkeen kotona kiinnitetään yhteistyössä huomiota.

Muut yhdistykset sekä yhteisöt
Yhdistys tekee yhteistyötä erityisesti muiden Etelä-Suomen alueella toimivien AVH-yhdistysten kanssa. Vahvistetaan yhteistyötä myös muiden alueella toimivien yhteisöjen kanssa sekä kuntoutus-, vammais- ja omaishoito- ja soveltavan liikunnan yhdistykset sekä Aivosäätiö (https://www.aivosaatio.fi/ ).


Helsingin yliopisto ja muut tutkimustoimijat
Laulun sanoin -afasiakuntoutustutkimuksen tiimoilta yhdistys on tehnyt yhteistyötä Teppo Särkämön tutkimusryhmän kanssa. Yhteistyötä jatketaan mahdollisuuksien mukaan jos rahoitusta saadaan.

Yhdistyksen tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä AVH- ja afasiatutkimuksen, hoitojen ja kuntoutuksen kehittämiseksi sekä oikea-aikaisen ja laadukkaan saatavuuden varmistamiseksi. Koulutamme kokemustoimijoita. Lisäksi kartoitamme yhteistyömahdollisuuksia mm. HUS ja Helsingin Yliopiston kanssa, Helsingin Biopankin sekä Kansallisen neurokeskuksen ja Helsinki Brain and Mind osaamiskeskittymän kanssa.


Tukijat

Yhdistyksen toimintaa ovat tukeneet mm. Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö, Ragnar Ekbergin säätiö.

Aluekerhojen toimintaa ovat tukeneet Espoon, Vantaan, Lohjan, Porvoon ja Kirkkonummen kaupungit, Helsingin kaupungin Liikuntavirasto, Espoon kaupungin liikuntatoimi, Espoon seudun kulttuurisäätiö, Lohjan Liikuntakeskus, Opintokeskus Sivis, NV- Neurologiset vammaisjärjestöt ry, Karjaan-Pohjan säästöpankkisäätiö, Kirkkonummen säästöpankkisäätiö sekä Sophie von Julinin säätiö ja Aivoliitto.