Hallitus

Yhdistyksen hallituksen jäsenet valitaan vuosittain vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi.  

Vuoden 2023-24 Hallitus
Pertti Äyräpää (pj)
Tiina Anttonen (vpj)
Saara Keto
Kaarina Kollin
Jarmo Konttila

Varajäsenet:
Anna Kivi
Marko Airaksela