Hallitus

Yhdistyksen hallituksen jäsenet valitaan vuosittain vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi. Hallitukseen kuuluu kuusi varsinaista sekä kolme varajäsentä. 

Vuonna 2019 hallituksen puheenjohtaja on Kaija Väänänen ja varapuheenjohtaja Asta Wallenius. Sidosryhmävastavaksi hallitus valitsi Asta Walleniuksen ja liikuntavastaavaksi Kauko Karilan.

Rahastonhoitajana on 18.3.2020 alkaen toiminut Raila Sulasalmi ja sihteerinä Ella Pirttinen. 

Ylärivi vasemmalta oikealle: Risto E. Kostamo, Asta Wallenius (vpj), Tiina Leinonen, Kauko Karila Alarivi vasemmalta oikealle: Pirjo Männikkö, Jukka Paronen, Kaija Väänänen (pj), Jaana Ahonen Kuvasta puuttuvat Lars Gröndahl ja Viljo Mönkkönen.