Hallitus

Yhdistyksen hallituksen jäsenet valitaan vuosittain vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi. Hallitukseen kuuluu neljä-kuusi varsinaista sekä kaksi varajäsentä. 


Vuoden 2021-2022 Hallitus

Jaana Ahonen (pj.)
Leena-Maija Lampinen (vpj.)
Jorma Kiljunen
Helena Paimela
Jussi Ala-Risku
Tuovi Nykänen
Pertti Äyräpää


Rahastonhoitajana ja sihteerinä toimii Raila Sulasalmi.