Hallitus

Yhdistyksen hallituksen jäsenet valitaan vuosittain vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi. Hallitukseen kuuluu neljä-kuusi varsinaista sekä kaksi varajäsentä. 


Vuoden 2022-2023 Hallitus

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Jorma Kiljunen (pj)
Pertti Äyräpää
Tuovi Nykänen
Tiina Anttonen
Kaisa Rajakangas

Varajäsenet:
Helena Paimela
Marko Airaksela