Hallitus

Yhdistyksen hallituksen jäsenet valitaan vuosittain vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi. Hallitukseen kuuluu neljä-kuusi varsinaista sekä kaksi varajäsentä. 

Vuonna 2020 hallituksen puheenjohtaja on Jaana Ahonen ja varapuheenjohtaja Leena-Maija Lampinen. 

Rahastonhoitajana ja sihteerinä on 18.3.2020 alkaen toiminut Raila Sulasalmi.