Hallitus

Yhdistyksen hallituksen jäsenet valitaan vuosittain vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi. Hallitukseen kuuluu kuusi varsinaista sekä kolme varajäsentä. 

Vuonna 2020 hallituksen puheenjohtaja on Jaana Ahonen ja varapuheenjohtaja Leena-Maija Lampinen. 

Rahastonhoitajana on 18.3.2020 alkaen toiminut Raila Sulasalmi ja sihteerinä Ella Pirttinen.