Juttu-tuvat

Juttu-tupa on afaattisille henkilöille suunnattua ryhmätoimintaa työväen- ja kansalaisopistoissa. Toiminta on jatkuvaa ja sitä kehitetään yhteistyössä Aivoliiton kanssa. Juttu-tupien ohjaajat on koulutettu afaattisen henkilön kommunikoinnin tukemiseen. Ryhmään voi osallistua tulkin tai avustajan kanssa.


Ryhmiä on sekä suomen- että ruotsinkielisinä. Uudellamaalla suomenkielisiä ryhmiä kokoontuu Espoossa, Helsingissä, Järvenpäässä, Lohjalla, Porvoossa ja Vantaalla. Lisätietoja esitteistä:

https://www.aivoliitto.fi/kommunikaatiokeskus/afasia/juttutupa/juttu-tuvat-paikkakunnilla/uusimaa/ . 


Svenskspråkiga Pratkvarnen träffas i Helsingfors och Raseborg https://www.aivoliitto.fi/kommunikaatiokeskus/afasia/juttutupa/juttu-tuvat-paikkakunnilla/svensksprakiga-grupper/