Vuosikokous

Yhdistyksen varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään 15.2. - 
15.5. välisenä aikana. Yhdistyksen kokousten tarkemman ajan ja paikan määrää hallitus. Yhdistyksen vuosikokouksesta ilmoitetaan jäsenille kirjallisesti vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.

Vuosikokous 2022

Vuosikokousmateriaalit

Pöytäkirja