Etsitään haastateltavia logopedian pro gradu -tutkielmaan

8.2.2021

Oulun yliopistosta puheterapeuttiopiskelija etsii pro gradu -tutkielmaansa haastateltavia. Haastattelut tullaan tekemään etänä käyttäen zoom -työkalua ja kestoltaan haastattelu on 30-60 minuuttia.

Pro gradu -tutkielma liittyy kuntoutuksen tavoitteiden asettelussa käytettävään Goal Attainment Scaling -menetelmään (monille ehkä tutumpi esim. nimellä "GAS-tavoitteet" tai "omat tavoitteeni -lomake"). Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa puheterapeuttista kuntoutusta saaneiden aikuisten ajatuksia ja kokemuksia GAS-menetelmästä terapian tavoitteiden asettelussa ja seurannassa.

Etsinnässä on ihmisiä, joilla olisi kokemusta vähintään yhdestä GAS-prosessista eli "omien tavoitteiden luonnista" tavoitteiden saavuttamista koskeva arviointikeskustelu mukaan lukien. Jos kuntoutuja on saanut esimerkiksi Kelan kustantamaa puheterapiaa vuoden 2018 jälkeen, on GAS-tavoitteet hänelle todennäköisesti luotu. Haastatteluun osallistuakseen ei tarvitse olla sen kummempia tietoja menetelmästä, vaan haastateltava voi kertoa täysin omista kokemuksistaan ennalta annettujen teemojen pohjalta. Haastateltavalla tulee kuitenkin olla riittävät kielelliset taidot osallistuakseen haastatteluun. Vastaaminen onnistuu tarvittaessa myös kirjoittamalla.


Lisätietoja:

Hanna-Maria Räätäri
040 537 7954
hanna-maria.raatari@student.oulu.fi

Tutkimustiedote: