Uusi hallitus on valittu

9.5.2022

Yhdistyksen vuosikokouksessa valittiin yhdistykselle uusi puheenjohtaja sekä erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle valittiin uusia jäseniä. 

Hallituksen muodostavat:
Jorma Kiljunen / pj (eronnut lokakuu-22)
Pertti Äyräpää /jäsen
Tuovi Nykänen /jäsen
Tiina Anttonen /jäsen
Kaisa Rajakangas /jäsen
Helena Paimela /varajäsen
Marko Airaksela /varajäsen

Uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa valitaan hallituksen jäsenten keskuudesta varapuheenjohtaja.

Vuosikokouksen pöytäkirja 2022