Vammaisten ihmisten saaman tuen ja palveluiden tilanne Vantaalla - kysely vantaalaisille vammaisille

19.11.2020

Elina Nykyrin tekemässä täysin epävirallisessa kyselyssä kartoitetaan vantaalaisten vammaisten henkilöiden saaman tuen ja avun laatua sekä riittävyyttä. Kyselyn laatija on itse vammainen henkilö ja koulutukseltaan tilastotieteilijä (FM). 

Kaikki kyselyyn vastanneet saavat myöhemmin raportin tämän epävirallinen kyselyn tuloksista, jos niitä erikseen tiedustelevat. Koska kyselyyn vastataan anonyymisti, emme voi tietää, ketkä kyselyyn ovat vastanneet. Kyselyn tulokset julkaistaan myös erilaisissa sosiaalisen median kanavissa. Tuloksista laadittu raportti luovutetaan myös kaupungin käyttöön.

Linkki kyselyyn: 

https://docs.google.com/forms/d/1Ut7YGXNcwvzn75gfYCLF9AJhO2LjU0Q1ulaofi38-rA/viewform?gxids=7628&edit_requested=true


Tiedustelut ja kyselyn laatija,
Elina Nykyri, vammaisaktivisti, Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsen
Sähköposti: elina.nykyri@gmail.com
Puhelin: 041 539 6220
Facebook-sivut: www.facebook.com/nykyrielina/